خلاصه درس خوانداری رهایی از قفس پایه چهارم| ویکی پدیا فارسی

پاورپوینت درس رهایی از قفس فارسی خوانداری چهارم دبستان  

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداري چهارم دبستان
پاورپوینت درس رهايي از قفس فارسی خوانداري چهارم دبستان
رهايي از قفس,پاورپوینت رهايي از قفس,دانلود درس رهايي از قفس,دانلود رایگان درس رهايي از قفس,دانلود درس پنجم درس رهايي از قفس,دانلود درس رهايي از قفس پايه چهارم دبستان,دانلود درس رهايي از قفس پايه چهارم ابتدایی ,دانلود درس رهايي از قفس پايه چهارم  ,دانلود درس پنجم پايه چهارم   رهايي از قفس,دانلود درس پنجم پايه چهارم دبستان رهايي از

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری چهارم دبستان  

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداري چهارم دبستان
پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداري چهارم دبستان
آرش کمان گیر,پاورپوینت آرش کمان گیر,دانلود درس آرش کمان گیر,دانلود رایگان درس آرش کمان گیر,دانلود درس ششم درس آرش کمان گیر,دانلود درس آرش کمان گیر پايه چهارم دبستان,دانلود درس آرش کمان گیر پايه چهارم ابتدایی ,دانلود درس آرش کمان گیر پايه چهارم ,دانلود درس ششم پايه چهارم  آرش کمان گیر,دانلود درس ششم پايه چهارم دبستان آرش کمان گیر,دانلود درس ششم پ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس کودک شجاع هدیه های آسمان چهارم دبستان  

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم دبستان
پاورپوینت درس کودک شجاع هدیه های آسمان چهارم دبستان
دانلود پاورپوینت کودک شجاع,دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم دبستان,دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان,پاورپوینت درس کودک شجاع,دانلود پاورپوینت درس کودک شجاع,کودک شجاع,    پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پايه چهارم دبستان, پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پايه چهارم ابتدایی, پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پايه چ

ادامه مطلب  

زمان شروع فصل چهارم خندوانه  

Sep 4, 2016 - خندوانه و فصل سوم خندوانه و پایان خندوانه و فصل جدید خندوانه و مسابقه کتابخوانی خندوانه و فصل سوم خندوانه تا 10 مهر ادامه دارد.فصل 4 خندوانه | تاریخ دقیق شروع فصل چهارم | زمان پخش و جزئیات :: نمونه ...nemonesoal.blog.ir/.../فصل-4-خندوانه-تاریخ-دقیق-شروع-فصل-چه...Translate this pageSep 5, 2016 - برچسب ها: فصل 4 خندوانه، فصل چهارم خندوانه، سری 4 خندوانه، سری چهارم خندوانه، زمان پخش فصل 4 خندوانه، زمان پخش فصل چهارم خندوانه، زمان شروع ...زمان و تاریخ شروع فصل 4 خندوانه س

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سفر شکفتن فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس چهارم فارسی پايه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس سفر شکفتن فارسی پايه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت سفر شکفتن,دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی هشتم,دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی,دانلود پاورپوینت فصل شکفتن,پاورپوینت درس سفر شکفتن,دانلود پاورپوینت درس سفر شکفتن,پاورپوینت فصل شکفتن,سفر شکفتن,شکفتن,پاورپوینت درس چهارم فارسی پايه متوسطه, پاورپوینت درس چهارم فارسی پايه هشتم, پاورپوینت درس چهارم فارسی پايه هشتم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم کودکی بر آب هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس دوم کودکی بر آب هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
درس دوم  2 کودکی بر آب
باوربوینت درس دوم هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود درس دوم هدیه های اسمانی چهارم دبستان, دانلود درس دوم کودکی بر آب هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود پاورپوینت درس کودکی بر آب, دانلود پاورپوینت درس کودکی بر آب هدیه اسمانی چهارم, دانلود پاورپوی

ادامه مطلب  

 

                                                            به نام خداوندجان آفرین
                                     جدول بودجه بندی کتب پايه چهارم ابتدایی سال تحصیلی 96-95


        درس
 
ماه

 
قرآن

 
هدیه های آسمانی

 
فارسی(خوانداري)

 
علوم تجربی

 
ریاضی

 
اجتماعی


 
مهر
 

 
14-1

 
19-8

 
28-8

 
14-1

 
22-1

 
18-1


 
آبان
 

 
27-15

 
39-20

 
52-29

 
27-15

 
44-23

 
30-19


 
آذر
 

 
40-28

 
51-40

 
76-53

 
40-28

 
63-45

 
44-31


 
دی
 

 
57-41

 
63-52

 
93-77
 

 
54-41

 
81-64

 
58-45


 
بهمن
 

 
69-58

 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم يك نماز و ده ركوع هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی  

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس چهارم یك نماز و ده ركوع هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
پاورپوینت درس چهارم یك نماز و ده ركوع هدیه های آسمانی
پاورپوینت درس یك نماز و ده ركوع هدیه های آسمانی چهارم دبستان
درس چهارم  4 یك نماز و ده ركوع!
دانلود درس یك نماز و ده ركوع هدیه چهارم, دانلود درس چهار یك نماز و ده ركوع هدیه چهارم ابتدایی, دانلود رایگان پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم کودک شجاع هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس نهم کودک شجاع هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
درس نهم  9 کودک شجاع
دانلود درس 9 كودك شجاع هدیه های آسمانی, دانلود درس نهم كودك شجاع هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود درس نهم كودك شجاع هدیه های اسمانی چهارم دبستان, دانلود پاورپوینت درس كودك شجاع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی, درس نهم 9 كودك شجاع, درس نهم هدیه های آس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان  

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پايه ی پنجم دبستان
پاورپوینت درس حرکت های زمین مطالعات اجتماعی پايه ی پنجم دبستان
حرکت های زمین,پاورپوینت حرکت های زمین,دانلود درس حرکت های زمین,دانلود رایگان درس حرکت های زمین,دانلود درس سیزدهم درس حرکت های زمین,دانلود درس حرکت های زمین پايه پنجم دبستان ,دانلود درس حرکت های زمین پايه پنجم دبستان ,دانلود درس حرکت های زمین پايه ,دانلود درس سیزدهم پايه پنجم دبستان حرکت های زمین,دانلود درس سیزدهم پايه پ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمانی دیدار دوست
پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
درس هشتم  8 دیدار دوست
دانلود درس 8 دیدار دوست هدیه های آسمانی, دانلود درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود درس هشتم دیدار دوست هدیه های اسمانی چهارم دبستان, دانلود پاورپوینت درس دیدار دوست هدیه های

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم سخني كه سه بار تكرار شد هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
پاورپوینت درس پنجم سخنی كه سه بار تكرار شد هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس سخنی كه سه بار تكرار شد!
درس پنجم 5 سخنی كه سه بار تكرار شد!
دانلود درس سخنی كه سه بار تكرار شد هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود درس پنجم هدیه های آسمانی چهارم دبستان, درس پنجم سخنی كه سه بار تكرار شد, پاورپوینت درس 5 سخنی که سه بار تکرار ش

ادامه مطلب  

ارزشیابی توصیفی  

مباحث مربوط به پوشه کار
 
ثبت مشاهدات دروس مختلف پايه چهارم
چک لیست تمام درس های چهارم
 
نمونه توصیف عملکرد برای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی
 
خلاصه کارگاه خودسنجی وهمسال سنجی
 
خلاصه کارگاه آزمون عملکردی 1
خلاصه کارگاه آزمون عملکردی2
خلاصه کارگاه آزمون عملکردی3
 
خلاصه کارگاه آزمون مداد کاغذی
خلاصه کارگاه آزمون مداد کاغذی1

ادامه مطلب  

نتیجه بازی ولز و بلژیک - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی ولز و بلژیک جمعه 11 تیر 95
 
بازی ولز و بلژیک جمعه 11 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازیولز و بلژیک - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی ولز و بلژیک - یورو 2016
 
 
دو تیم ولز و بلژیک پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:جمعه 11 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
 
خلاصه بازی و گلها را بعد از برگزاری مسابقه در این پست مشاهده نمائید
 
 
نتیجه و خلاصه بازی ولز و بلژیک جمعه 11 تی

ادامه مطلب  

نتیجه بازی ولز و بلژیک - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی ولز و بلژیک جمعه 11 تیر 95
 
بازی ولز و بلژیک جمعه 11 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازیولز و بلژیک - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی ولز و بلژیک - یورو 2016
 
 
دو تیم ولز و بلژیک پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:جمعه 11 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
 
خلاصه بازی و گلها را بعد از برگزاری مسابقه در این پست مشاهده نمائید
 
 
نتیجه و خلاصه بازی ولز و بلژیک جمعه 11 تی

ادامه مطلب  

از تو رها نمیشوم ...  

نیمه شب و سپیده ام راه رهايي از تو نیست
 
محدوده ی دو دیده ام راه رهايي از تو نیست
 
بند تورا سنجیده ام راه رهايي از تو نیست
 
قافیه و قصیده ام راه رهايي از تو نیست
 
باد زمستانی سرد راه رهايي از تو نیست
 
ورد زبان زن و مرد راه رهايي از تو نیست 
 
در تخت و پشت پنجره در کوچه و کتاب زیست 
 
همه تواند تو همه ای راه رهايي از تو نیست 
 
دینم که نامش نام توست راه رهايي از تو نیست
 
دل که چنین کنعان توست راه رهايي از تو نیست 
 
خود مومنم کردی به عشق خود کافر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس کشورهای همسایه (2) مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان  

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پايه ی پنجم دبستان
پاورپوینت درس کشورهای همسایه (2) مطالعات اجتماعی پايه ی پنجم دبستان
کشورهای همسایه (2),پاورپوینت کشورهای همسایه (2),دانلود درس کشورهای همسایه (2),دانلود رایگان درس کشورهای همسایه (2),دانلود درس دوازدهم درس کشورهای همسایه (2),دانلود درس کشورهای همسایه (2) پايه پنجم دبستان ,دانلود درس کشورهای همسایه (2) پايه پنجم دبستان ,دانلود درس کشورهای همسایه (2) پايه ,دانلود درس دوازدهم پايه پنجم دبستان

ادامه مطلب  

نتیجه بازی آلمان و ایتالیا - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی آلمان و ایتالیا شنبه 12 تیر 95
 
بازی آلمان و ایتالیا شنبه 12 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازیآلمان و ایتالیا - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی آلمان و ایتالیا - یورو 2016
 
 
دو تیم آلمان و ایتالیا پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:شنبه 12 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
 
خلاصه بازی و گلها را بعد از برگزاری مسابقه در این پست مشاهده نمائید
 
 
نتیجه و خلاصه باز

ادامه مطلب  

نتیجه بازی آلمان و ایتالیا - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی آلمان و ایتالیا شنبه 12 تیر 95
 
بازی آلمان و ایتالیا شنبه 12 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازیآلمان و ایتالیا - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی آلمان و ایتالیا - یورو 2016
 
 
دو تیم آلمان و ایتالیا پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:شنبه 12 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
 
خلاصه بازی و گلها را بعد از برگزاری مسابقه در این پست مشاهده نمائید
 
 
نتیجه و خلاصه باز

ادامه مطلب  

نتیجه بازی فرانسه و ایسلند - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی فرانسه و ایسلند یکشنبه 13 تیر 95
 
بازی فرانسه و ایسلند یکشنبه 13 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازی فرانسه و ایسلند - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی فرانسه و ایسلند - یورو 2016
 
 
دو تیم فرانسه و ایسلند پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:یکشنبه 13 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
 
خلاصه بازی و گلها را بعد از برگزاری مسابقه در این پست مشاهده نمائید
 
 
نتیجه و خل

ادامه مطلب  

نتیجه بازی فرانسه و ایسلند - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی فرانسه و ایسلند یکشنبه 13 تیر 95
 
بازی فرانسه و ایسلند یکشنبه 13 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازی فرانسه و ایسلند - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی فرانسه و ایسلند - یورو 2016
 
 
دو تیم فرانسه و ایسلند پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:یکشنبه 13 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
 
خلاصه بازی و گلها را بعد از برگزاری مسابقه در این پست مشاهده نمائید
 
 
نتیجه و خل

ادامه مطلب  

نمونه سوالات طبقه بندی شده ریاضی پایه چهارم انسانی  

با سلام
امروز یک فایل از نمونه سوالات ریاضی دوره پیش دانشگاهی رشته انسانی رو براتون میزارم که بر حسب فصل های کتاب یعنی
استدلال ریاضی
دنباله اعداد
لگاریتم
مدل سازی ریاضی و
احتمال مقدماتی
طبقه بندی شده است. امیدوارم استفاده لازم رو ببرید.
دانلود نمونه سوالات ریاضی پايه چهارم انسانی

ادامه مطلب  

سرزمین کلمات متراذف خوانداری پایه چهارم درس شانزدهم  

        کلمات مترادف درس شانزدهم خوانداري
                                                                  پرسشگری
معلق : آویزان                 
فلان : اشاره به شخص نامعلوم
دانش اندوزی : علم آموزی،یادگیری ،فراگیری دانش
فیلسوف : دانشمند علم فلسفه
واپسین : آخرین ،پایانی
شعر
خرد و دانش 
برنا : جوان 
فزای : بیافزا ، اضافه کن
رامش : آرامش ، آسودگی ، نشاط
میاسای : دست از تلاش بر ندار
تاریخ ادبیات
فردوسی : حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر قرن چهارم و پنجم هجری قمری است .

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم نماز دركوهستان هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمانی نماز دركوهستان
پاورپوینت درس هفتم نماز دركوهستان هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
درس هفتم 7 نماز دركوهستان
دانلود درس 7 نماز دركوهستان هدیه های آسمانی, دانلود درس هفتم نماز دركوهستان هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود پاورپوینت درس نماز دركوهستان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی, درس هفتم هدی

ادامه مطلب  

سرزمین کلمات مترادف خوانداری پایه چهارم درس پانزدهم  

کلمات مترادف درس پانزدهم خوانداري
(شیر و موش)
بیشه : جنگل کوچک، جنگل              خفته : خوابیده ، به خواب رفته
موشک : موش کوچک                    متغیر : خشمگین ،عصبانی                                                
یک غازی: بی ارزش ، ناچیز              هراس : ترس ،احساس نگرانی
خطا کار : کسی که کار نادرستی انجام دهد ،گناهکار
مغفرت : بخشش گناهان ، آمرزش             لابه : التماس
حاصل کرد : به دست آورد، کسب کرد             خلاص : رهايي ، آزادی
حول و حو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سفر به اعماق زمین علوم تجربی پایه ششم ابتدایی  

پاورپوینت درس چهارم علوم تجربی پايه ششم ابتدایی
پاورپوینت درس سفر به اعماق زمین علوم تجربی پايه ششم ابتدایی
سفر به اعماق زمین,دانلود درس سفر به اعماق زمین,دانلود رایگان درس سفر به اعماق زمین,دانلود درس چهارم درس سفر به اعماق زمین,دانلود درس سفر به اعماق زمین پايه ششم ابتدایی,دانلود درس چهارم پايه ششم سفر به اعماق زمین,درس چهارم درس سفر به اعماق زمین,درس 4 درس سفر به اعماق زمین,دانلود رایگان درس سفر به اعماق زمین,دانلود رایگان درسهای پايه ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم ما به مسجد می رویم هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
پاورپوینت درس سوم ما به مسجد می رویم  هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس سوم ما به مسجد می رویم هدیه های آسمانی
درس سوم 3 ما به مسجد می رویم
دانلود درس 3 ما به مسجد می رویم هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود درس سوم با عنوان ما به مسجد می رویم هدیه های اسمانی هارم دبستان, دانلود درس سوم ما به مسجد می رویم هدیه های آ

ادامه مطلب  

 

 بسمه تعالی گروه آموزشی پايه چهارم برگزار می کند:   مسابقه کتابخوانی از کتاب داستان وراستان استاد شهید مطهری زمان : هفته بزرگداشت مقام معلم مخاطبان: کلیه  دانش آموزان پايه چهارم شهرستان بشرویه  به سه نفر از کسانی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. مجریان: آموزگاران محترم پايه چهارم  سوالات از طرف گروه آموزشی در اختیار معلمات محترم قرار خواهد گرفت .

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس قلم سحرآمیزفارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس نهم فارسی پايه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس قلم سحرآمیزفارسی پايه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت قلم سحرآمیز,دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم,دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی,دانلود پاورپوینت فصل نام ها و یادها, پاورپوینت درس قلم سحرآمیز,دانلود پاورپوینت درس قلم سحرآمیز,پاورپوینت فصل نام ها و یادها,قلم سحرآمیز,نام ها و یادها,پاورپوینت درس نهم فارسی پايه متوسطه, پاورپوینت درس نهم فارسی پايه هشتم, پاورپوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول دانه ای که نمی خواست بروید هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس اول هدیه های آسمانی پايه چهارم ابتدایی
پاورپوینت درس اول دانه ای که نمی خواست بروید هدیه های آسمانی پايه چهارم دبستان
پاورپوینت درس اول دانه ای که نمی خواست بروید
درس اول 1 دانه ای که نمی خواست بروید!
دانلود درس 1 دانه ای که نمی خواست بروید, دانلود درس اول هدیه اسمانی چهارم دبستان, دانلود درس دانه ای که نمی خواست بروید, دانلود پاورپوینت درس اول هدیه آسمانی چهارم ابتدایی, دا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نوجوان باهوش، فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایۀهشتم  دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس نوجوان باهوش، فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
 
دانلود پاورپوینت نوجوان باهوش,دانلود پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم,دانلود پاورپوینت درس هشتم فارسی,دانلود پاورپوینت فصل نام ها و یادها,پاورپوینت درس نوجوان باهوش,دانلود پاورپوینت درس نوجوان باهوش,پاورپوینت فصل نام ها و یادها,نوجوان باهوش,نام ها و یادها,پاورپوینت درس هشتم فارسی پايه متوسطه, پاورپوینت درس هشتم فارسی پا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پرچم داردان فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس دهم فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس پرچم داردان فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت پرچم داران,دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم,دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی,دانلود پاورپوینت فصل نام ها و یادها,پاورپوینت درس پرچم داران,دانلود پاورپوینت درس پرچم داران,پاورپوینت فصل نام ها و یادها,پرچم داران,نام ها و یادها,پاورپوینت درس دهم فارسی پايه متوسطه, پاورپوینت درس دهم فارسی پايه هشتم, پاورپوینت درس د

ادامه مطلب  

نتیجه بازی لهستان و پرتغال - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی لهستان و پرتغال پنجشنبه 10 تیر 95
 
بازی لهستان و پرتغال پنجشنبه 10 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازیلهستان و پرتغال - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی لهستان و پرتغال - یورو 2016
 
 
دو تیم لهستان و پرتغال پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:پنجشنبه 10 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
گل لواندوفسکی به پرتغال (لهستان 1-0 پرتغال)
 
گل رناتو سانچز به لهستان (لهستان 1-1 پرتغال)

ادامه مطلب  

نتیجه بازی لهستان و پرتغال - یک چهارم نهایی یورو 2016 - گلها و خلاصه  

نتیجه و خلاصه بازی لهستان و پرتغال پنجشنبه 10 تیر 95
 
بازی لهستان و پرتغال پنجشنبه 10 تیر 95
 
نتیجه و خلاصه بازیلهستان و پرتغال - یورو 2016
 
دانلود گلهای بازی لهستان و پرتغال - یورو 2016
 
 
دو تیم لهستان و پرتغال پس از صعود از مرحله گروهیدر یک هشتم نهایی به مصاف یکدیگر می روند.
 
تاریخ برگزاری بازی:پنجشنبه 10 تیر ماه 95  -  ساعت 23:30
 
 
گل لواندوفسکی به پرتغال (لهستان 1-0 پرتغال)
 
گل رناتو سانچز به لهستان (لهستان 1-1 پرتغال)

ادامه مطلب  

ویژه داوطلبان سال سوم  

سوال : چرا باید سال سوم دبیرستان را جدی بگیریم؟ بهترنیست امسال کمتر بخوانیم تاسال آینده پرانرژی تر باشیم؟
جواب: سال سوم شما باید برخی از عوامل موفقیت درآزمون سراسری اعم از روش صحیح مطالعه، خلاصه نویسی، هنرآزمون دادن و تحلیل آزمون را یاد بگیرید و با تکرار این عوامل آنها را به عادت تبدیل کنید.
دراین حالت درسال چهارم یک گام از همکلاسیهای خودجلوترهستید، زیرا درسال چهارم شما وقت کمتری را صرف خلاصه نویسی میکنید، همچنین خلاصه های سال سوم را هم ان

ادامه مطلب  

آموزش سناد قدیم فعلا مخصوص سوم و پیش دانشگاهی  

منبع : وبلاگ آقای نادر سبحانی
با سلام خدمت همکاران محترم
ثبت نام میان پايه سوم و چهارم متوسطه نظری در سناد قدیم فعال شده است بنابراین مدارسی که امسال در پايه دوم متوسطه و سوم متوسطه دانش آموز داشتند و سال بعد در مدرسه پايه های سوم و چهارم دایر خواهد بود می توانند برای ثبت نام دانش آموزان خود از ثبت نام میان پايه استفاده نمایند لازم به توضیح است ثبت نام برای پايه دهم در سناد قدیم فعال نمی باشد و احتمالا بعدا در سناد جدید صورت خواهد گرفت در این

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1